Er zijn twee manieren om water te zuiveren. De eerste manier is een natuurlijke manier die in normale omstandigheden vanzelf gebeurt. De tweede manier is een manier waarbij er tussenkomst van de mens nodig is. Beide manieren hebben elk hun voor en nadelen.

Natuurlijke zuivering

Water wordt op een natuurlijke manier gereinigd op voorwaarde dat de vervuiling beperkt is en bestaat uit organische stoffen. Bijvoorbeeld etensresten, groenafval of dierlijk afval. Het zuiveren gebeurt door micro-organismen die zich voeden met het vuil. Micro-organismen zijn kleine wezentjes die enkel onder een microscoop te zien zijn. Als er te veel vuil is, dan komen er te veel organismen in het water met als gevolg dat er een zuurstofgebrek ontstaat. Hierdoor sterven de organismen en begint het water te stinken..

Een andere manier waarop water natuurlijk gezuiverd wordt is via de waterkringloop.  Het water verdampt en de kwalijke stoffen bacteriŽn en virussen blijven achter in de grond. Als het regent spoelen de stoffen terug naar de rivieren om dan uiteindelijk in de zee terecht te komen waar het vuil zich ophoopt. Je begrijpt dat dit dus geen oplossing is maar enkel een verschuiving van het probleem.

De Waterkringloop
(klik op de afbeelding om ze groter te zien)
afbeelding van de waterkringloop

 

 

Zuivering door de mens

Deze zuivering is een combinatie van een aantal technieken. Mechanische en biologische zuivering zijn er twee van. Zoals de naam van biologische zuivering laat vermoeden gaat het hier over een 'natuurlijke' zuivering. Maar laten we bij het begin van het hele proces beginnen.

Als eerste gaat men de grote stukken uit het verontreinigde water halen. Dit gebeurt in het mechanische deel van de zuiveringsinstallatie. Dit deel bestaat uit een rooster waar de grote stukken worden tegen gehouden, een stuk waar het zand de tijd krijgt om te bezinken en soms ook nog een vetvanger om het vet uit het water te halen. Deze stap wordt ook wel eens de voorzuivering genoemd.

Na dat de grote stukken uit het water zijn gehaald, gaat men de organische vervuiling er uit halen. Dit gebeurt op biologische wijze. In deze stap van het zuiveren wordt de zelf reinigende eigenschap van water gebruikt. Men versneld enkel het proces door een grotere hoeveelheid bacteriŽn te gebruiken en door voldoende zuurstof toe te voegen. Tijdens andere stappen van het biologische proces worden ook nitraten en fosfaten uit het water gehaald. Dat gebeurt ook door bacteriŽn en een afwisseling tussen zuurstofrijke en -loze omstandigheden in het beluchtingbekken.

Uiteindelijk blijft er een troebel mengsel van slib en water over. Het slib is zwaarder dan water en daarom laat men het bezinken in een speciale tank. Het water boven aan de tank is klaar om terug in een rivier, beek of een andere waterloop.te stromen.

Wil men echter drinkwater dan zijn er nog een aantal stappen nodig alvorens men water heeft dat geschikt is om een slok van te nemen. Dit is vaak het toevoegen van chloor of een uv-behandeling.

Welke technieken juist worden toegepast verschilt van zuiveringsinstallatie tot zuiveringsinstallatie. Dat heeft o.a. te maken met het doel van de zuivering en de sterkte van de vervuiling.

Huizen die te ver van een riolering liggen, mensen met een grote tuin of een wijk kunnen zelf hun water op een zeer milieuvriendelijke manier zuiveren. Dat kan door gebruik te maken van een rietveld. Meer informatie daarover vind je op de site die hier onder bij link staat. Bij links vind je nog sites met extra informatie.

 

 
Berichten
WaterAardeLawaaiLichtLucht
Klimaat