De luchtvervuiling komt het duidelijkste tot uiting in de vorm van smog. Smog is een samentrekking van de Engelse woorden smoke en fog (rook en mist). De term smog wordt gebruikt voor vormen van ernstige luchtverontreiniging.

Hoe ontstaat smog?

Er zijn twee soorten smog, namelijk winter- en zomersmog. Ze ontstaan beiden op een verschillende manier.

>>  Wintersmog (so2)

De belangrijkste bestanddelen van wintersmog zijn zwaveldioxide so2 en stofdeeltjes. Zwaveldioxide ontstaat door de verbranding van zwavelhoudende brandstoffen zoals olie.
Bij langdurige vorst en stabiel weer ontstaat een scheiding tussen koude lucht boven het aardoppervlak en warme lucht op enkele honderden meters hoogte. De koude lucht, die zwaarder is, blijft hangen onder de warmere lucht erboven. Dat valt vooral voor tijdens periode van koude. Vandaar dus wintersmog. De zwaveldioxide en de stofdeeltjes krijgen geen kans om zich te verspreiden. Pas als het gaat regen of de windrichting verandert, verdwijnt de smog.

>>  Zomersmog (o3) - Ozonsmog

Belangrijke componenten van zomersmog zijn stikstofoxiden en koolwaterstoffen, die afkomstig zijn uit het verkeer en de industrie. Een zwakke oostelijke of zuidelijke wind voert deze schadelijke stoffen meestal aan. Onder invloed van veel zonlicht reageren stikstofoxiden en koolwaterstoffen met elkaar. Hieruit ontstaat ozon (o3)

Normaal gesproken wordt de ozon verspreid door de wind, maar als het windstil is, blijft ozon op een bepaalde plek hangen. De combinatie van veel zon en stabiel weer komt vooral voor in de zomer. Omdat er licht aan de pas komt, spreekt men ook van fotochemische smog. Een andere term is troposferische ozon en dit omdat alles zich afspeelt in de troposfeer. Veranderende weersomstandigheden zoals regen of het draaien van de windrichting maken over het algemeen een einde aan de zomersmog.

Gevolgen van smog

Smog heeft vooral gevolgen voor mensen met aandoeningen aan de luchtwegen. Ook gezonde mensen kunnen er last van krijgen. Men krijgt last van de luchtwegen, longen en irritatie van de slijmvliezen en ogen. Bij hoge concentraties van smog nemen zelfs de sterfgevallen toe.
Maar niet alleen de mens lijdt onder smog. Ook planten en dieren hebben er last van.

 
Berichten
WaterAardeLawaaiLichtLucht
Klimaat