Net zoals het met de meeste milieuproblemen gaat is ook de luchtverontreiniging een probleem van de wereld. Daarom is het zeer belangrijk dat men het probleem op een wereldschaal aanpakt.

Wat moet er op grotere schaal gebeuren?

Fabrieken zullen hun uitstoot van vuile stoffen sterk moeten verminderen. In Vlaanderen is men langzaam op de goede weg. Als er in 1980 nog een uitstoot was van 455 648 ton so2 per jaar dan werd dit in 1997 terug gedrongen tot 127 900 ton per jaar. Voor co is er dezelfde evolutie maar spijtig genoeg minder drastisch.
In andere landen is men niet echt bereid om hun uitstoot te verminderen.

Zo werken vooral de Verenigde Staten en China niet echt mee. En dit zijn dan de grootste vervuilers. Helaas ziet het er niet echt naar uit dat daar snel beterschap op komst is. Zo heeft China meer dan 200 elektriciteitscentrales op kolen. En bij slechts vier daarvan word de lucht gezuiverd.

Door bovenstaande zou je misschien ontmoedigt geraken en beginnen denken dat het zinloos is om ook maar enige moeite te doen voor een beter milieu. Het tegengestelde is echter waar. "Verbeter de wereld, begin bij jezelf" zouden geen loze woorden mogen zijn. Daarom enkel tips om jou uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen. Weet ook dat je vaak extra voordelen krijgt als je overschakelt naar milieuvriendelijke producten.

 
Berichten
WaterAardeLawaaiLichtLucht
Klimaat