Bovengrondse vervuiling is niet zo moeilijk om op te ruimen. Het afval moet maar opgeraapt worden om het op een juiste manier te verwerken. Door het bijvoorbeeld te recycleren of het op een correcte en onschadelijke manier op te slagen. Maar soms blijven er stoffen achter in de bodem door bijvoorbeeld lekkende tonnen of heeft men chemische stoffen op de grond uitgekiept. Deze vervuiling is minder tastbaar en minder makkelijk op te ruimen. Soms is het zelfs verstandiger dat men de vervuiling gewoon laat zitten.

Laten zitten

Als men gekozen heeft om de vervuiling te laten zitten dan gaat dit meestal over stoffen die niet schadelijk zijn voor mens of dier. Het kan ook dat een schadelijke stof in een zodanig lage hoeveelheid in de bodem zit dat ze niet kwalijk is. Er moet natuurlijk nog altijd voor gezorgd worden dat de vervuiling zich niet kan uitbreiden. Daarvoor heeft men twee mogelijkheden.

De eerste is het isoleren van de verontreiniging. Men gaat dan trachten het vervuilde deel af te schermen van propere delen en van het grondwater. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van een zeer stevige plastiek of betonlaag.

Bij de tweede manier gaat men de vervuiling ook ter plaatsen proberen te houden maar hiervoor gaat men gebruik maken van chemische of fysische eigenschappen van de vervuilende stof. Dit zou kunnen zijn door er bijvoorbeeld een andere stof bij te doen. Dit is dus eigenlijk een extra vervuiling maar toch is dit soms verstandig om te doen.

Toch opruimen

Als de keuze van het toch opruimen de verstandigste dan moet men een andere overweging maken. Namelijk of het waard is dat men de bodem gaat afgraven of niet.

Opteert men voor het afgraven dan zal het meestal gaan over vervuiling door vaten in de grond en kleine oppervlakte en een geconcentreerde vervuiling. Bij afgraven gaat men de vervuilde laag uit graven, dan eventueel reinigen en terug storten of andere aarde er voor in de plaats steken. Het reinigen kan gebeuren op de plaats zelf maar ook in gespecialiseerde fabrieken. Het reinigen ter plaatsen word aangeduid met “on site”.

Soms is het ook mogelijk om de verontreiniging te laten zitten in de bodem en zo te reinigen. Daar wordt de term “in site” voor gebruikt.

Het kan gebeuren dat het grondwater mee moet gezuiverd worden. Dit kan men doen op dezelfde manier als gewoon afvalwater. Men pompt het op om het via de rioleringen naar een zuiveringsinstallatie te laten gaan. Hoe de zuivering dan verder in zijn werk gaat kan je lezen in het deel over water.

Om de juiste keuze te maken houdt men rekening met de kostprijs van de verschillende acties maar ook met de bestemming van het vervuilde deel. Zo zal men bij een toekomstig woongebied veel sneller overgaan tot afgraven dan bij een waardevol natuurgebied. Het natuurgebied zou er alleen nog maar meer schade van ondervinden.

Voorkomen beter dan genezen

Het is natuurlijk vele beter dat vervuiling vermeden wordt. Niet alleen voor de gezondheid maar ook voor de bankrekening. Het opruimen of ter plaatsen houden van vervuiling kost zeer veel geld.

Om vervuiling tegen te gaan zijn tanks met dubbele wanden zeker de moeite. Ook het ontwikkelen van schonere technologie helpt. Dit wil zeggen dat er een minimum aan gebruik van energie en grondstoffen moet zijn en natuurlijk ook een minimum aan afval. Recyclage en hergebruik helpen ook bij het voorkomen van vervuiling. Men moet dan minder afval ergens kwijt raken. Gescheiden ophaling krijgt een mooi rapport als het gaat over het beperken van bodemvervuiling.

Zowel bedrijven als mensen moeten hun mentaliteit een beetje veranderen. Men redeneert dat het eenvoudigste het beste is. In het geval van afval is dus het gewoon achterlaten waar je het maakt het eenvoudigste. Gelukkig is dit nu beetje per beetje ook aan het keren en worden mensen er zich bewust van dat het ook anders kan.

 
Berichten
WaterAardeLawaaiLichtLucht
Klimaat