Bestaan er oplossingen voor het probleem? Gelukkig wel maar dat zal een werk van lange adem zijn. Een zeer goede oplossing zou zij dat men totaal stopt met het kappen van bomen en waar het kwaad al is geschied zou men nieuwe bomen moeten planten. Dat is echter niet haalbaar omdat voor een aantal producten hout nodig is. Daarom moet men leren om op een ecologisch manier bomen te kappen. In Scandinavië gebeurt dat al zo.

In ontwikkelingslanden wordt er vaak wouden gekapt voor landbouwgrond. Dat gebeurt zeer vaak ondoordacht. De mensen aanleren hoe en op welke plaatsen ze het best hun weilanden kunnen aanleggen zodat de vruchtbare grond niet snel weg spoelt of vliegt. De grond blijft langer vruchtbaar en er is dus minder landbouwgrond nodig waardoor er minder wouden moeten sneuvelen.

Hout brengt veel geld op en is dus een goede bron van inkomsten voor arme landen. Ze kappen dan ook op grote schaal wouden. Er zijn zelfs mensen van bij ons die er grof geld met verdienen om daar wouden te kappen. De lokale bevolking aanleren om op een duurzamere manier te kappen helpt om de verwoestijning tegen te gaan.

Je zou op het eerste zicht denken dat je zelf niets kan doen om verwoestijning tegen te gaan. Toch is het tegendeel waar. Ga verstandig om met hout en producten gemaakt van hout. Let op het FSC-label. Als het hout dat heeft dan is er verstandig met omgesprongen. Eten, energie en zelfs de ruimte waarop je woont kan verwoestijning versnellen. Een optelsom bepaalt hoeveel ruimte er voor jou nodig is om in je levensbehoefte te voorzien. Op aarde is er voor iedereen maar een beperkte oppervlakte. De meeste westerlingen overschrijden echter die oppervlakte. Het licht uit doen, met de fiets naar school of werk in de plaats dan met de auto helpen al om die oppervlakte wat te beperken.

 
Berichten
OzonWoestijnBroeikasRegen
Vervuiling