Bij langdurige regen wordt het Meteorologisch Instituut overspoeld met klachten. Regen mag, maar niet te veel natuurlijk. Valt er te veel regen dan krijg je overstromingen. Regen zorgt altijd voor problemen maar dat is onze eigen schuld. Wij hebben waterlopen ingekort, natuurlijke overstromingsgebieden laten verdwijnen en ons landje gebetoneerd. En toch mogen wij niet klagen over de regen.

Zonder regen zouden wij ook in de problemen komen. Een droge winter en een droog voorjaar waren in 1996 genoeg om heide en bos in vuur en vlam te zetten. Droogte is voor de natuur even schadelijk als overstromingen, misschien nog schadelijker. Tijdens langdurige periodes van droogte kunnen zich processen voltrekken die onomkeerbaar zijn. Dor land is voor altijd verloren. Woestijnen rukken op!.

De term: Verwoestijning

De term verwoestijning wordt wel eens gebruikt. Dat is een relatief jong woord. Het werd voor het eerst gebruikt door boswachters die in de jaren '30 en '40 door Afrika trokken. Ze zagen dat grote stukken woud in brand werden gestoken voor grasland en landbouwgrond. Ondanks de vele neerslag, ging de kwaliteit van de weilanden snel achteruit. Het werden dorre vlakten.

De Engelsman Stebbing schreef er enkele boeken over: De oprukkende Sahara (1935) en Het gevaar van de Sahara (1937). De titels wekten het idee bij de mensen dat de woestijn in zandgolven uitbreide en de bewoonde wereld bedreigde. Natuurlijk spreekt dat tot de verbeelding. Het is in feite een oud verhaal. Mensen schenden de natuur, om later te gaan vertellen dat de natuur zich vergrijpt aan de maatschappij

OfficiŽle instituten verklaren andere dingen. In 1990 definieert het United Nations Environment Programme (UNEP) verwoestijning nog als een resultaat van menselijke handelingen. Na een milieuconferentie in 1992 te Rio Janerre worden dat verschillende oorzaken. Zowel de mens als het veranderende klimaat.

De Toekomst

Verwoestijning wordt zeer ernstig genomen door de Verenigde Naties en de Wereld Meteorologische Organisatie. Ongeveer 200 miljoen mensen worden door verwoestijning bedreigd. Dat zullen er 700 miljoen worden in de toekomst. Nu is er 7,5% van het aardoppervlak woestijn. Dat kan oplopen tot maar liefst 40%.
In Afrika zijn er problemen met de Sahel. AustraliŽ is de laatste 200 jaar 65% van haar oorspronkelijke bebossing kwijt en heeft ernstige droogteproblemen. Andere landen met problemen zijn Mexico, India en China.

 
Berichten
OzonWoestijnBroeikasRegen
Vervuiling