Omdat lucht zich verplaatst is zure regen een wereldwijd probleem. Daarom zijn er dus ook overal de gevolgen van terug te vinden. Zelfs in de zogenaamde niet-industrielanden zoals bijvoorbeeld Scandinavië of IJsland.

Oude gebouwen uit zandsteen, kalksteen en marmer worden zeer sterk aangetast door de zure regen. Dit komt omdat de zwaveldioxide in de zure regen reageert met de calcium in de stenen. Beide stoffen vormen gips. Dit gips wordt onherroepelijk met de volgende regenbui weggespoeld.

Ook andere materialen worden aangetast. Voorbeelden daarvan zijn papier en textiel. Papier neemt de zwaveldioxide en stikstofdioxide op met als gevolg dat het broos wordt. Men schat dat ongeveer 5% van alle historische documenten daardoor in een slechte staat verkeren.

 

Niet alleen maaksels van de mens ondervinden hinder van de zure regen maar ook bomen. In het Zwarte Woud bijvoorbeeld werd meer dan de helft van de bomen ziek. De oorzaak: lucht- en grondverontreiniging. Het is normaal dat grond van een bos langzaam verzuurt. Zolang de bomen groeien, onttrekken ze mineralen aan de bodem waardoor de grond zuurder wordt. Wanneer bomen verrotten door ouderdom of na een fikse storm, verminder dat effect. Omdat we veel hout verbruiken is er een toename van verzuring. Bomen worden gekapt voor ze kunnen verrotten. De zure regen versnelt dat proces nog door zich te binden met calcium en magnesium in de bodem.

Ook het leven in meren wordt door de zure regen bedreigd. In de Scandinavische landen zijn er zeer grote prachtig blauwe meren zonder leven door de zure regen.

 
Berichten
OzonWoestijnBroeikasRegen
Vervuiling