In 1872 gebruikte Angus Smith voor het eerst de term 'zure regen' in zijn boek Air and Rain: The beginnings of a Chemical Climatology. Hij wees op het aandeel van zwaveldioxide in verontreinigde lucht. Zwaveldioxide is een giftig prikkelend gas dat onder andere vrijkomt bij verbranding van kolen en olie.

Hoe het vroeger was

Men wist al geruime tijd dat rook uit industriegebieden giftig was. De beruchte smog, een combinatie van smoke (rook) en fog (mist) had in de 19e en de 20e eeuw heel wat slachtoffers gemaakt. In Londen kwamen in december 1952 duizenden mensen om het leven. Zwaveldioxide vormt samen met zuurstof en water het beruchte zwavelzuur. Dit bijt steen uit en tast ademhalingsorganen aan. Het gevolg: astma, chronische bronchitis, longontsteking en in vele gevallen de dood.

De verstikkende vervuiling was niet alleen in Groot-Brittannië een groot probleem maar ook bij ons. In december 1930 stierven tientallen mensen in de buurt van Seraing (Maasvallei) toen giftige dampen door een temperatuursomkering in het dal bleven hangen.

Voorlopige oplossing

Als de kwalijke dampen naar benden slagen omdat er dalende luchtbewegingen zijn, kan je het probleem voorkomen door de schouwen hoger te maken en de zware industrie niet te dicht bij dichtbevolkte gebieden te zetten.

Die remedie bleek te helpen. Het laatste zware westerse probleem met de dampen dateert van de jaren '60. Maar het echte probleem is verre van opgelost.

Huidige problemen

De kwalijke dampen worden door de wind meegevoerd, ver over alle landsgrenzen. Zo komt het dat je in Noorwegen kan kijken in diepblauwe, transparante wateren. Een groot deel van het plantaardig en dierlijk leven ontbreekt er. Dat komt door een te hoge zuurtegraad van het water. Meer dan 100 000 vierkante kilometers water worden zo bedreigd.

Al vrij snel werd de link gelegd met de zwaveldioxide van de industrielanden. Tevens kwam men een ander soort vervuilers op het spoor: stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Dat zijn producten die vrijkomen bij verbranding van olie, kolen en aardgas. Ook ammoniak speelt een rol bij de verzuring van de bodem.

 
Berichten
OzonWoestijnBroeikasRegen
Vervuiling