De problemen

O3 is giftig. Daar is men zeer zeker van. Ozon reageert met zowat alles wat het tegenkomt. Bij de mens tast het zowat de meest gevoelige slijmvliezen aan, met name de ogen en de luchtwegen. Dat kan leiden tot een tijdelijk vermindering van de longfuncties, irritatie van ogen, neus en keel, kortademigheid, onbehagen, hoest, pijn op de borst, hoofdpijn, benauwdheid, duizeligheid en misselijkheid. Vooral mensen met caraproblemen** hebben erg last van verhoogde ozonconcentraties. Men breidt deze groep uit met zogenaamde gevoelige personen: kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen.

Ook planten en bomen ondervinden hinder van hoge ozonconcentraties. Er is een vermindering van de groei of er treed verbranding van de bladeren op (spikkels op het blad). Doordat vele teelgewassen last ondervinden van de ozon krijgt de economie ook een serieuze opdonder bij langdurige verhoging van de ozonconcentratie. Iedereen heeft er belang bij dat de smog vermeden wordt. Hieronder mogelijke oplossingen.

**Cara: Chronische Aspecifieke Respiratorische Aandoening: langdurige of zich vaak herhalende aandoening die het ademhalen bemoeilijkt.

De oplossingen

Het probleem van de ozonsmog kan op dezelfde manier aangepakt worden als luchtverontreiniging. Natuurlijk zal het een werk van lange adem zijn.

Tijdens warm weer en waarom de rest van het jaar ook niet laat je best de wagen staan en neem je de fiets. Als iedereen dat zou doen dan zou de uitstoot van vos en stikstofoxiden sterk verminderen.
Als er ozonsmog is en je behoort tot de gevoelige personen kan je best geen zware fysieke inspanningen doen in de namiddag en de vooravond. Langdurige arbeid in de openlucht wordt ook afgeraden en je kan het best wat rustig aandoen.

Je kan misschien denken dat de gevoelige personen zich hoeven op te sluiten tijdens warme periodes. Nee, ze kunnen rustig de ramen wagenwijd openzetten. Ozon reageert met alles wat het tegenkomt. Het kruipt in de gordijnen, in het behang, ... Zo is er binnenhuis voor de helft minder ozonsmog.

 
Berichten
OzonWoestijnBroeikasRegen
Vervuiling