Als het weer eens een keertje een natte zomer of een warme winter is dan spreekt men vaak al over het Broeikaseffect. Maar is het wel de schuld van het broeikaseffect en wat is dat nu juist? In dit deeltje gaan we er wat dieper op in.

Warmte op aarde

Van waar komt de warmte op aarde? Zou dat geen goede examenvraag zijn voor Aardrijkskunde? Iemand zonder enige voorkennis zou antwoorden op de examenvraag dat de warmte van de zon komt. Maar dat is niet helemaal juist. De zon levert niet genoeg energie om onze aarde warm te houden. Zonder de speciale samenstelling van de dampkring zouden we het niet redden.

Het grootste deel van de zonnestraling heeft een frequentie die ongeveer overeenkomt met de frequentie van het zichtbare licht. Een heleboel straling, ongeveer 30 procent, wordt direct terug de ruimte in gekaatst. De rest wordt geabsorbeerd door de atmosfeer, de oceanen en de aarde. De opwarming die zo ontstaat, leidt op haar beurt ook tot straling. Deze straling heeft een lagere frequentie, infraroodstraling. De atmosfeer laat veel minder infraroodstraling door omdat heel wat bestanddelen in de dampkring die straling opslorpen: de broeikasgassen.

Je kan het beste de hele situatie vergelijken met een broeikas, vandaar dus ook de naam. Het glas zou dan de atmosfeer zijn. De zichtbare straling kan er door maar de infraroodstraling, de warmte, wordt door het glas weerkaatst en opgeslorpt. Zo wordt het in de serre warmer.

Het probleem

Van nature zijn er verschillende broeikasgassen. Het voornaamste broeikasgas is waterdamp. Ook co2 is een broeikasgas. Vroeger gaf dat geen probleem tot de mens er zich mee ging bemoeien. Wij verbranden massaal fossielbrandstof. Daarbij komt veel co2 vrij met als gevolg dat de hoeveelheid co2 in de lucht te hoog wordt. Dan komt er nog bij dat we veel bomen kappen die anders de co2 zouden verminderen. CFK's zijn trouwens ook broeikasgassen.

Door het teveel aan broeikasgassen wordt er veel meer infraroodstraling binnen de atmosfeer gehouden en stijg de temperatuur op aarde. Dit heeft dan weer als gevolg dat de poolkappen smelten, stuken grond uitdrogen, enz.

Oplossingen

De oplossingen om het broeikaseffect te beperken zijn dezelfde als die voor luchtvervuiling en de ozonproblematiek. Een kleine opsomming:

Degelijke filters op schoorstenen Minder met de auto rijden Zorgen dat je minder moet verwarmen en elektriciteit gebruikt.

 
Berichten
OzonWoestijnBroeikasRegen
Vervuiling